قیمت مواد اولیه پلاستیک: 209امیرکبیر:4310 تومان ، 209شازند:4300 تومان ، 2420Hامیرکبیر :4450 تومان ، X5مارون:4420 تومان ، X5جم :0 تومان ، BL3مارون :4220 تومان ، BL3جم :0 تومان ، BL3باختر:4220 تومان ، 209کاجی0 تومان ، 52518تزریقی :3800 تومان ، 2102لاله:4340 تومان، 2100لاله :0 تومان، F7000مهر :4580 تومان، F7000ایلام:0 تومان، 190آریاساسول :4380 تومان، 5110آریاساسول :4500 تومان، 0035بندر :4270 تومان، 7240تبریز:5520 تومان، 0075بندر :4630 تومان، 0020بندر :4430 تومان، کریستال تبریز 1540 :4960 تومان، ABSتبریز :5680 تومان، PP-Z30Sمواد :3860 تومان، PP-C30Sمواد:3830 تومان، EX3شازند: 0 تومان، EX3امیرکبیر :4880 تومان، پودرS65بندر: 3790 تومان، پودر S65غدیر :3740 تومان، قیمت محصولات: نایلکس سفید نازک:5100 تومان, نایلکس رنگی نازک:5400 تومان, نایلکس متشکریم لبخند:6000 تومان, نایلکس متشکریم گل:6000 تومان, سفره رولی 50 متری:3000 تومان, کیسه زباله رولی:3000 تومان, کیسه زباله مشکی:3000 تومان, نایلون بندی چاپی فانتزی:6500 تومان, نایلون شیری بندی خام:5800 تومان, نایلون موزی چاپی فانتزی:6000 تومان,

محصولات برتر

عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4عنوان تصوير 5عنوان تصوير 6عنوان تصوير 7عنوان تصوير 8عنوان تصوير 9عنوان تصوير 7عنوان تصوير 8عنوان تصوير 9

پیوندها