کیسه های نایلکسی

کیسه های نایلکس با توجه به توان بالای تحمل وزن وقابلیت ارتجاعی موارد مصرف فراوانی دارند و با انواع دسته رکابی، دسته موزی و دسته بندی در ابعاد مختلف تولید می گردد که ابعاد استاندارد آن شامل موارد زیر میباشد:


محصولات کیسه های نایلکس عبارتنداز:

  • کیسه های فروشگاهی ازقبیل فروشگاههای زنجیره ای، سوپر مارکتها، فروشگاههای میوه و تره بار و …
  • کیسه های بدون چاپ عمومی
  • کیسه های چاپی عمومی
  • کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی)

انواع کیسه های نایلکسی

کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی) نایلکسی

کیسه های چاپی عمومی نایلکسی

کیسه های بدون چاپ عمومی نایلکسی

کیسه های فروشگاهی نایلکسی

فهرست