کیسه های بدون چاپ عمومی نایلکسی

کیسه های بدون چاپ (ساده) کیسه های معمول موجود در بازار هستند که چاپ ندارند و معمولاً شفاف و مات دررنگهای مختلف عرضه میشوند.

کد ۸۲۹

کد ۸۲۸

کد ۸۲۷

کد ۸۲۶

دیگر محصولات نایلکسی

کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی) نایلکسی

کیسه های چاپی عمومی نایلکسی

کیسه های فروشگاهی نایلکسی

فهرست