کیسه های بدون چاپ عمومی نایلکسی

کیسه های بدون چاپ (ساده) کیسه های معمول موجود در بازار هستند که چاپ ندارند و معمولاً شفاف و مات دررنگهای مختلف عرضه میشوند.

کد۱۰

کد۹

کد۸

کد۷

کد۶

کد۵

کد۴

کد۳

کد ۲

کد ۱

دیگر محصولات نایلکسی

کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی) نایلکسی

کیسه های چاپی عمومی نایلکسی

کیسه های فروشگاهی نایلکسی

فهرست