پارس اسکان پلاستیک دوستدار محیط زیست

پارس اسکان پلاستیک دوستدار محیط زیست

افزودن افزودنی زیست تخریب پذیر epi به تخریب و تجزیه پلاستیک در طبیعت سرعت میبخشد و با قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش و درجه حرارت بالا و تنش های مکانیکی و میکروارگانیسم های موجود در خاک شروع به تخریب می کند.

اطلاعات بیشتر در بخش مقالات و epi  موجود میباشد.

فهرست