مبارزه با انتشار ویروس کرونا

اقدامات پارس اسکان پلاستیک در راستای مبارزه با انتشار ویروس کرونا
۱-تجهیز کلیه بخشهای مجموعه و کارکنان به لوازم و ملزومات جلوگیری از انتشار ویروس اعم از مواد ضدعفونی کننده مورد تایید
دستکش ،ماسک شوینده و … ۲-ضدعفونی محیط ماشین آلات تولید چندین مرتبه در روز و کلیه لوازم ،خودروها و افرادی که وارد مجموعه میشوند در بدو ورود .
۳-چکاپ کلیه پرسنل هنگام ورود به مجموعه به وسیله تب سنج
۴-ممانعت از ورود افرادی که به هر دلیلی کوچکترین نشانه ای از بیماری داشته باشند و مجوز ادامه فعالیت با ارائه تاییدیه سلامت پزشک
۵-الزام رعایت فاصله استاندارد کلیه پرسنل ومراجعین
۶-ایجاد شرایط سفارش و خرید محصولات از طریق شبکه های اجتماعی

فهرست