کیسه های نایلکسی

کیسه های نایلکس با توجه به توان بالای تحمل وزن وقابلیت ارتجاعی موارد مصرف فراوانی دارند و با انواع دسته رکابی، دسته موزی و دسته بندی در ابعاد مختلف تولید می گردد که ابعاد استاندارد آن شامل موارد زیر میباشد:


محصولات کیسه های نایلکس عبارتنداز:

  • کیسه های فروشگاهی ازقبیل فروشگاههای زنجیره ای، سوپر مارکتها، فروشگاههای میوه و تره بار و …
  • کیسه های بدون چاپ عمومی
  • کیسه های چاپی عمومی
  • کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی)

از آنجا که کیفیت چاپ و تنوع طرح دسته در کیسه های نایلونی نسبت به نایلکس بیشتر است مشتریان خاص خود را نیز دارد. این کیسه ها در انواع دسته رکابی ،دسته تقویت، دسته موزی و بندی تولید می گردد. تنوع ابعاد، ویژگی مشترک نایلون و نایلکس می باشد. ابعاد استاندارد نایلون شامل موارد زیر است:

انواع کیسه های نایلکسی

کیسه های چاپی اختصاصی (تبلیغاتی) نایلکسی

کیسه های چاپی عمومی نایلکسی

کیسه های بدون چاپ عمومی نایلکسی

کیسه های فروشگاهی نایلکسی

کیسه های نایلونی

کیسه های نایلونی

فهرست