بیست و هفتمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه پارس اسکان پلاستیک در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته تهران دعوت نماییم.

تاریخ برگزاری ۱۳ لغایت ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

ساعات بازدید ۹صبح لغایت ۱۷ بعدازظهر

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران  سالن: خلیج فارس  غرفه:۱۱

پیشاپیش مقدم شما عزیزان را در غرفه پارس اسکان پلاستیک گرامی میداریم.

فهرست