قیمت مواد اولیه پلاستیک: 209امیرکبیر:4310 تومان ، 209شازند:4300 تومان ، 2420Hامیرکبیر :4450 تومان ، X5مارون:4420 تومان ، X5جم :0 تومان ، BL3مارون :4220 تومان ، BL3جم :0 تومان ، BL3باختر:4220 تومان ، 209کاجی0 تومان ، 52518تزریقی :3800 تومان ، 2102لاله:4340 تومان، 2100لاله :0 تومان، F7000مهر :4580 تومان، F7000ایلام:0 تومان، 190آریاساسول :4380 تومان، 5110آریاساسول :4500 تومان، 0035بندر :4270 تومان، 7240تبریز:5520 تومان، 0075بندر :4630 تومان، 0020بندر :4430 تومان، کریستال تبریز 1540 :4960 تومان، ABSتبریز :5680 تومان، PP-Z30Sمواد :3860 تومان، PP-C30Sمواد:3830 تومان، EX3شازند: 0 تومان، EX3امیرکبیر :4880 تومان، پودرS65بندر: 3790 تومان، پودر S65غدیر :3740 تومان، قیمت محصولات: نایلکس سفید نازک:5100 تومان, نایلکس رنگی نازک:5400 تومان, نایلکس متشکریم لبخند:6000 تومان, نایلکس متشکریم گل:6000 تومان, سفره رولی 50 متری:3000 تومان, کیسه زباله رولی:3000 تومان, کیسه زباله مشکی:3000 تومان, نایلون بندی چاپی فانتزی:6500 تومان, نایلون شیری بندی خام:5800 تومان, نایلون موزی چاپی فانتزی:6000 تومان,

مأموریت،هدف و شعار شرکت

امروزع رقابت در تولید به حدی رسیده است که شرکت ها به کوچکترین مسئله در امرتولید دقت می کنند.. از اهداف مهم و حیاتی این شرکت تولید محصولات با کیفیت جهانی به همراه قیمت تمام شده پایین،بسته بندی مناسب،جذاب و مهمتر از همه ایمن برای حفظ سلامتی محصول از هر نظر و سرعت در ورود به بازار برای جلوگیری از سوخت شدن فرصت های فروش از اهم دغدغه های این مجموعه می باشد.

محصولات برتر

عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4عنوان تصوير 5عنوان تصوير 6عنوان تصوير 7عنوان تصوير 8عنوان تصوير 9عنوان تصوير 7عنوان تصوير 8عنوان تصوير 9